Beambox integritetspolicy

 1. Allmänt
  1. Beambox AB (”Beambox” eller ”vi”), värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy, (”Integritetspolicyn”), beskriver vilken slags information vi samlar in om dig, hur denna används, hur vi delar den, vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter och hur vi använder oss av cookies. Vi beskriver också vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter.
  2. När du använder eller registrerar dig på www.beambox.se, inklusive dess relaterade sidor, (gemensamt ”Webbplatsen”), eller annars interagerar med oss, t.ex. via våra samarbetspartners, (gemensamt ”Tjänsterna”), bekräftar du att du förstår att vi samlar in, sparar och behandlar dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.
  3. Denna Integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att du använder våra Tjänster. Integritetspolicyn tillämpas inte i förhållande till personuppgifter som någon av våra samarbetspartners självständigt samlar in om dig och Beambox tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av sådana samarbetspartners.
 2. Vilka vi är
  1. Vi är [Beambox AB ], organisationsnummer [559148-0636], [Box 2269, 403 14 Göteborg]. Vi kan nås på telefon +46768076327, eller e-post [info@beambox.se], och vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.
  2. Förhoppningsvis ger denna Integritetspolicy svar på de frågor du har om hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina uppgifter. Om du har fler frågor kan du kontakta oss på ovanstående adress, e-postadress eller telefonnummer.
 3. Ändringar
  1. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från den tidpunkt då vi publicerar denna på Webbplatsen. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar längst ner i denna Integritetspolicy.
  2. Om någon ändring innebär ett minskat skydd för dina personuppgifter, kommer denna ändring inte att tillämpas för de uppgifter vi fått av dig innan ändringen gjordes. Detta gäller dock inte om du lämnar ditt samtycke till den nya versionen av Integritetspolicyn, eller om du lämnar nya uppgifter eller på nytt uppger samma uppgifter efter att ändringen börjar gälla.
 4. Insamling
  1. Vilka uppgifter vi samlar in
   • Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som vi behandlar utgörs av
   • (a) namn, adress, portkod och andra kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer;
   • (b) Beställnings- och förvaringsinformation, inklusive vad du har i förvaring och bilder på dina förvarade saker samt uppgifter om tid för beställning, upphämtning, m.m.;
   • (c) finansiell information, t.ex. betalningsmetod och konto- eller kreditkortsnummer;
   • (d) webbläsarinformation, t.ex. typ och version av webbläsare, eventuell webbplats du länkats från, sidor du besöker hos oss, samt din IP-adress; och
   • (e) platsinformation baserad på din IP-adress.
  2. Hur vi samlar in dina uppgifter
   1. Vi samlar in dina uppgifter direkt från dig i samband med att du besöker eller registrerar dig på Webbplatsen, eller när du använder våra Tjänster genom att t.ex. beställa förvaring och upphämtning, använda vår katalogiseringstjänst göra returer, registrera dig för nyhetsbrev eller kontakta oss via post, e-post, chatt eller telefon.
   2. Vidare kan vi samla in dina uppgifter, i den mån du har godkänt detta, från våra samarbetspartners, t.ex. sådana uppgifter du lämnat i sociala medier som du använder eller är medlem på.
   3. I vissa fall kan vi komplettera uppgifter som du har lämnat till oss med information från andra källor, såsom information som bekräftar din adress. Detta gör vi för att upprätthålla riktigheten i den information vi samlar in och för att kunna ge bättre service.
 5. Ändamålen för behandlingen
  Dina uppgifter kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål som uppgiften samlades in för. Notera att vissa uppgifter kan användas även om du inte lämnat ditt samtycke, t.ex. om uppgifterna behövs för att kunna tillhandahålla våra Tjänster. Vi behandlar dina uppgifter för de ändamål som anges i punkterna nedan.
  1. Tillhandahålla våra Tjänster
   Vi använder dina uppgifter för att kunna utföra Tjänsterna och kommunicera med dig när du använder våra Tjänster, t.ex. för att administrera ditt konto, avisera och tillhandahålla leveranser och lagring, administrera betalning, förmedla kontaktuppgifter för leverans och lagring, kontrollera och dokumentera gods, upprätta inventarielistor, säkerställa korrekt godshantering och tillhandahålla support. Behandling som är hänförlig till din registrering hos oss baseras på ditt samtycke. Övrig behandling som anges ovan är nödvändig för att kunna fullgöra våra avtal med dig eller för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsterna.
  2. Förbättra våra Tjänster
   Vi kommer att behandla dina uppgifter för att ta fram statistik över hur du använder våra Tjänster. Detta kan vi göra genom att t.ex. utföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar eller genom att analysera din användning av Webbplatsen. När vi använder dina uppgifter för att förbättra våra Tjänster använder vi dina uppgifter i aggregerad form (dvs. studerar övergripande användarmönster med hjälp av avidentifierad data) i den utsträckning som det är möjligt. Vi använder dina uppgifter för att kunna göra Tjänsterna mer användarvänliga, t.ex. för att fixa buggar, ändra i gränssnittet så att du enkelt kan nå den information du söker eller lyfta fram funktioner på Webbplatsen som används ofta av våra kunder. Om vi använder oss av ett annat bolag för att analysera våra kunduppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftbiträdesavtal med en sådan leverantör med krav på att kunduppgifterna ska skyddas och endast får behandlas i enlighet med våra instruktioner. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att löpande förbättra Webbplatsen och Tjänsterna.
  3. Förhindra missbruk
   Dina uppgifter kan också användas för att kontrollera att våra allmänna villkor följs, förhindra missbruk av våra Tjänster eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som inte är tillåtna enligt våra allmänna villkor (se [länk]) eller enligt lag. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att undvika att Webbplatsen eller Tjänsterna missbrukas.
  4. Profilering
   Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla personliga annonser och erbjudanden baserade på hur du använder Webbplatsen och våra Tjänster, dina intressen och vad andra användare med liknande intressen och användarmönster har varit intresserade av (s.k. profilering). Denna behandling baseras på ditt samtycke.
  5. Direktmarknadsföring
   Vi använder dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, personligt anpassade erbjudanden och relevant information om våra Tjänster samt genomföra tävlingar. Marknadsföringen kan skickas per post, sms eller e-post till dig. Du kan också få erbjudanden från någon av våra samarbetspartners. Sådana utskick görs dock i så fall av oss via Webbplatsen och inte direkt av våra samarbetspartners om du inte tidigare har godkänt detta. Denna behandling baseras på ditt samtycke.
  6. Övrig användning
   Vi kan i övrigt använda dina uppgifter i anonymiserad form för andra ändamål. I sådana fall genomför vi först en permanent avidentifiering och aggregering så att din person inte längre ska kunna identifieras. Denna avidentifiering baseras på vårt berättigade intresse att möjliggöra analys av anonymiserad information.
 6. Hur vi delar dina uppgifter
  1. Dina uppgifter kan komma att delas med bolag inom Beambox koncern, inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Beambox. Om Beambox delar dina personuppgifter inom koncernen kommer vi att se till att dina uppgifter även fortsättningsvis endast behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy.
  2. Beambox delar inte dina uppgifter med någon tredje part förutom på det sätt som beskrivs nedan.
   • (a) Tjänsteleverantörer: Beambox kan använda tredje parter för att hantera en eller flera aspekter av vår verksamhet, inklusive behandling eller hantering av personuppgifter. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, så som att verkställa online-beställningar, bearbeta betalningar, skicka ut marknadskommunikation, tillhandahålla leverans och lagring, utföra undersökningar, verifiera och validera information som du lämnat till oss och tillhandahålla support.
   • (b) Samarbetspartners: Om du accepterar ett erbjudande från någon av våra samarbetspartners kommer vi att dela dina kontaktuppgifter och annan information med denna tredje part i enlighet med villkoren för erbjudandet.
   • (c) Försäljning eller överlåtelse: Beambox kan komma att överlåta eller överlämna dina personuppgifter till en köpare eller potentiell köpare vid försäljning, överlåtelse eller annan överföring av all eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vid en sådan överlåtelse kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar din information på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.
   • (d) Beambox kan även dela dina personuppgifter i de fall då vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  3. När vi använder oss av tjänsteleverantörer inom ramen för vår verksamhet enligt punkt 6.2 (a) ovan, upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och utför andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy. Behandling enligt punkt 6.2 (b)-(d) ovan är nödvändig för vårt berättigade intresse ska kunna fortsätta tillhandahålla Tjänsterna och fullgöra våra avtal med dig (innefattande att förmedla accepterade erbjudanden, administrera ditt konto och dina beställningar efter en överlåtelse av verksamheten).
 7. Cookies och Pixel Tags
  Webbplatsen använder vissa teknologier som samlar in information om besök och användning av Webbplatsen enligt nedan.
  1. Cookies
   1. Plattformen använder s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på Plattformen.
   2. Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid; 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
   3. Vi använder cookies för att:
   4. Genom att godkänna denna Integritetspolicy och använda Plattformen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Plattformen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
   5. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor t.ex. dina personliga inställningar.
  2. Pixel Tags
   1. Vi använder s.k. ”pixel tags”, ”web beacons”, ”JavaScript” eller liknande teknik som gör det möjligt att bl.a. spåra din aktivitet när du använder Webbplatsen eller tar emot e-postmeddelanden, (gemensamt benämnt ”Pixel Tags”). Pixel Tags kan användas i samband med våra webbplatser, vår annonsering på nätet, eller våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller våra leverantörer, affärspartners eller annan tredje part. Genom att använda våra Tjänster samtycker du till användningen av Pixel Tags enligt vad som sägs här.
   2. Pixel Tags används för att samla in, typiskt sett, anonym data för att identifiera viss information, t.ex. för att sammanställa rapporter över spårningsinformation avseende demografi, rörelser och inköp av de som använder Webbplatsen, och även annan information för att förbättra användarupplevelsen och våra Tjänster. Vi kan komma att lämna ut dessa rapporter till exempelvis annonsörer. Spårningsinformationen i dessa rapporter kan inte kopplas till enskilda användares identitet eller andra personuppgifter. Vi kan komma att koppla spårningsinformation med personuppgifter som frivilligt lämnats av användarna av Webbplatsen för att analysera informationen. När en sådan koppling är gjord behandlas all den länkade informationen som personuppgifter och används och lämnas ut endast i enlighet med denna Integritetspolicy.
   3. Vi kan använda Pixel Tags i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att se vilka e-postmeddelanden mottagarna har öppnat.
   4. Pixel Tags kan också användas för att identifiera varför du besöker Webbplatsen, t.ex. om en bidragande faktor har varit någon av våra annonser eller e-postmeddelanden.
   5. Vidare kan vissa Pixel Tags användas av andra företag för att spåra besök på sina webbplatser för att identifiera om deras internettrafik kom från Webbplatsen eller för att bekräfta att du är behörig mottagare av deras tjänster eller förmåner.
   6. Tredje partscookies eller Pixel Tags kan också samla in information om de aktiviteter som en användare gör på Webbplatsen över tid och på andra webbplatser.
   7. Webbplatsen använder Google Analytics, som använder cookies och andra liknande tekniker (exempelvis Pixel Tags) för att samla in information om anonymiserad webbplatsanvändning och rapporterar trender utan att identifiera enskilda besökare. Om du vill veta mer om Google Analytics, bland annat hur du kan välja bort det, besök gärna https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
   8. Vi använder också tredje partsföretag för annonsering för att kunna visa dig relevanta annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du använder Webbplatsen och andra webbplatser. Sådana annonser är baserade på information om hur du använder Webbplatsen och andra webbplatser. För att göra detta, kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare (bland annat genom att använda Pixel Tags). Om du vill veta mer om denna teknik, besök gärna www.networkadvertising.org och www.aboutads.info.
 8. Hur vi skyddar dina uppgifter
  1. Dina personuppgifter lagras på filer som endast är tillgängliga för våra anställda, våra ombud och våra tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och upprätthåller säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Elektroniska journaler lagras till exempel i säkra servrar med begränsad åtkomst och elektronisk data lagras med säker kryptering. Vi använder tekniska verktyg så som brandväggar och lösenord, och vi ser till att våra anställda är utbildade i vikten av att upprätthålla säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar.
  2. Vår Webbplats använder krypteringsteknik, såsom Secure Sockets Layer, (”SSL”), för att skydda dina personuppgifter under dataöverföring. SSL krypterar beställningsinformation såsom namn, adress och betalningsinformation.
  3. När du registrerar dig som användare och skapar ett online-konto på vår Webbplats uppmanas du att välja ett personligt lösenord. För att maximera din skyddsnivå bör du välja ett starkt personligt lösenord, vilket innebär att du bör använda minst 6 tecken bestående av en kombination av både bokstäver och siffror. Du är själv ansvarig för att hålla ditt lösenord och dina användaruppgifter hemliga. Beambox kommer aldrig att skicka några meddelanden till dig, som du inte har begärt, för att be om ditt lösenord eller begära att du uppdaterar dina autentiseringsuppgifter.
 9. Lagringsperiod
  1. Generellt sett sparar vi dina uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för eller som annars krävs enligt tillämplig lag.
  2. Vi sparar dina uppgifter så länge du är registrerad hos Beambox. Du kan när som helst avregistrera dig. Om du inte har varit aktiv på fem år raderas dina uppgifter automatiskt. Dina uppgifter raderas 12 månader efter att du avslutat ditt konto.
 10. Dina rättigheter
  1. Som användare har du alltid möjlighet att ta bort eller rätta de uppgifter vi har om dig. Detta kan du göra på din användarsida på Webbplatsen. Notera dock att vi kan komma att fortsätta behandla dina uppgifter i den mån det exempelvis är nödvändigt för att fullgöra våra avtal med dig eller om vi annars behandlar uppgifterna med stöd av annan laglig grund än ditt samtycke.
  2. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du kontakta oss på någon av de adresser som anges i punkt 2.
  3. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att få dina uppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör (s.k. dataportabilitet).
  4. Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör ditt konto hos oss eller direktmarknadsföring. I varje utskick som sker för marknadsföringsändamål inkluderar vi en länk som du kan använda för att motsätta dig fortsatt marknadsföring.
  5. Om du anser att vi inte behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att klaga till Datainspektionen, som du når på datainspektionen@datainspektionen.se.
 11. Överföring av uppgifter Beambox lagrar och behandlar dina uppgifter inom EU/EES. För det fall annat bolag inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Beambox eller våra samarbetspartner bedriver verksamhet i land utanför EU/EES, säkerställer Beambox att lämpliga säkerhetsåtgärder vid överföring av uppgifterna till sådan verksamhet vidtas.