Borderless Image

Öka trivseln på arbetsplatsen - arkivera era dokument med Beambox

Hur ser det ut med arbetsmiljön på er arbetsplats? Börjar förrådet svämma över av papper? Det har länge talats om det papperslösa kontoret men det ser inte ut att bli en verklighet än på ett tag. Det är snarare tvärtom, det skrivs ut stora mängder papper på dagens kontor och pappersförbrukningen ser inte ut att minska.

Finns det något sätt att hantera alla papper som behöver sparas på ett bra sätt? I den här texten kommer vi titta lite närmare på hur ni kan öka trivseln på arbetsplatsen genom att arkivera era dokument med hjälp av Beambox. Det finns en hel del som arbetsgivaren kan göra för att öka trivseln genom att använda smarta och effektiva förvaringslösningar för dokument och annat material som behöver sparas för framtiden.

Så skapar ni trivsel på arbetsplatsen

Att trivas på jobbet är grundläggande för att göra en bra och effektiv arbetsinsats. Det finns många faktorer som påverkar hur en person trivs på arbetet, bland annat är det viktigt med stimulerande arbetsuppgifter, att till viss del kunna styra över sin tid, att ha trevliga kollegor och att den fysiska miljön är trivsam. Dessutom är det viktigt hur ledarskapet agerar, hur kommunikationen på arbetsplatsen fungerar och om du som enskild medarbetare får möjlighet till kompetensutveckling. I den här texten fokuserar vi på den fysiska arbetsmiljön och hur den påverkar de anställdas trivsel.

När det gäller den fysiska miljön finns det mycket en arbetsgivare kan göra för att öka trivseln, åtminstone när det gäller arbeten som utförs på kontor. Att skapa en trevlig kontorsmiljö handlar bland annat om planlösning, ergonomiska möbler, inredning och inte minst förvaring. Att det finns någonstans att arkivera och stoppa undan sådant som inte används för tillfället är absolut nödvändigt för att inte kontorsmiljön ska upplevas som trång och stökig. Allt som sker på kontoret underlättas om förvaringen fungerar som det är tänkt. Det blir lättare att städa och det blir trevligare att arbeta.

Fundera gärna på hur du själv skulle vilja att din kontorsmiljö såg ut. Kanske vill du ha krukväxter på skrivbordet medan din kollega föredrar ett tomt skrivbord. Behoven och önskemålen kan se väldigt olika ut men när det kommer till den fysiska arbetsmiljön går det att öka trivseln med ganska små medel.

Arkivering för företag

Det gäller till exempel att det finns rejält med förrådsutrymme för att arkivera dokument och annat som behöver sparas för framtiden. Om de anställda tvingas arkivera den här typen av material på sina kontor upplevs kontoren ganska snart som trånga och röriga, vilket inte bidrar till någon trivsel. Som arbetsgivare gäller det att se och fånga upp de behov som finns och hitta lösningar som så många som möjligt kan trivas med. Gemensamt för de flesta anställda är förmodligen behovet av smarta förvaringslösningar. Alla har behov av att arkivera papper och annat material på ett sätt som frigör yta för ett effektivt arbete och en trivsam arbetsmiljö.

Hur ser det ut på er arbetsplats? Har ni gott om utrymme för att arkivera dokument och annat som inte används dagligen men som ändå måste arkiveras för framtiden. På många arbetsplatser finns det förråd men de är sällan särskilt stora och ofta räcker de inte till för de växande behoven när det gäller arkivering av dokument och annat material.

Anledningarna till att så mycket dokumentation behöver arkiveras varierar. Bland annat finns bokföringslagen som säger att ni måste arkivera er bokföring i minst sju år. Det finns även andra lagar som styr och reglerar vad som behöver sparas för framtiden och hur länge. Andra gånger är det verksamhetens behov som gör att dokumentationen behöver finnas kvar.

Oavsett vilket så är det viktigt att se till att ni har förvaringsutrymmen så det räcker. I dag är företagslokaler dyra per kvadratmeter, vilket gör att det kan vara smartare och mer kostnadseffektivt att titta på förvaringslösningar utanför de egna lokalerna. Med Beambox kan ni arkivera era dokument utanför de egna lokalerna, samtidigt som ni har enkel och smidig tillgång till materialet när helst ni behöver det.

Beambox - en lösning på problemet

Beambox erbjuder en praktisk och smart arkiveringslösning för företag. Med Beambox kan ni enkelt arkivera era dokument eller annat material utanför era lokaler. Vi finns strax söder om Stockholm och arkiverar ert material i säkra, uppvärmda och bemannade lokaler. Ni betalar endast för den arkivering som ni nyttjar och ni kan enkelt beställa hem material igen när det är något ni behöver titta på eller använda.

Beambox arkiverar bokföring, akter eller annat material på både lång och kort sikt. Vi tar dessutom emot större saker, som möbler, om ni tillfälligt behöver mer yta. Kostnaden börjar på 19 kr / månad och i det priset ingår hämtning och lämning av det ni vill arkivera.

Beambox kommer till er och hämtar det ni vill arkivera och när ni vill beställa hem något kör vi ut det till er. Enklare och smartare än så kan det knappast bli. Varmt välkommen att prova vår tjänst!